W dniu 16 kwietnia br. o godzinie 10:30 w sali 402 Starostwa Powiatowego w Szczecinku odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 1/2019 i nr 2/2019.

Szkolenie prowadzili: Marlena Pianowska i Dariusz Siubdzia.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach: od 24 kwietnia 2019 r. do 16 maja 2019 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Nabory Wniosków”, w której znajduje się ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami.

W załączeniu przedstawiamy prezentację omawianą podczas szkolenia.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM