Zapraszamy do składania ofert na Zakup:

- 1 aquaglide, rozmiar: 305 x 274 x 30 cm,

- 1 banana wodnego o długości ok. 302 cm,

- 1 pompki elektrycznej 230V.

Szczegóły w poniższym zapytaniu ofertowym.