W załączeniu informacja o kandydatach zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko Asystent ds. organizacyjnych.