Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, tymczasowo zawiesza realizację projektu pn. „Bezpieczny Powiat Szczecinecki - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego” i odwołuje szkolenia w Gminach: Grzmiąca, Szczecinek, Borne Sulinowo oraz Barwice.

Nowy harmonogram szkoleń w poszczególnych Gminach przedstawiony zostanie wkrótce. Wszystkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie http://www.lgd.szczecinek.pl