Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu działania LGD na szkolenia dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 3/2019, 4/2019 i nr 5/2019.

Szkolenia odbędą się:

- Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, w dniu 29.08.2019 r., godz. 10.30 – 13.30;

- Urząd Gminy Szczecinek, w dniu 30.08.2019 r., godz. 10.30 – 13.30,;

- Urząd Miejski w Barwicach, w dniu 05.09.2019 r., godz. 10.30 – 13.30;

- Urząd Gminy Grzmiąca, w dniu 06.09.2019 r., godz. 10.30 – 13.30;

- Urząd Miejski w Białym Borze, w dniu 09.09.2019 r., godz. 10.30 – 13.30.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń dotyczących konkursu nr 3/2019, 4/2019 oraz nr 5/2019 zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w szkoleniu. Chęć uczestnictwa w szkoleniach prosimy zgłaszać do dnia 28 sierpnia br. do godz. 15:00 telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM w godzinach jego pracy.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM