Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. staraniem Barwickiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem” dokonano otwarcia siłowni zewnętrznej w Barwicach. Operacja barwickiego stowarzyszenia to wspaniała inicjatywa zrealizowana z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Nowopowstała siłownia stanowi realizację projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Zadanie pod nazwą ,,Razem dla osób niepełnosprawnych z Gminy Barwice’’ podjęte przez Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Razem” miało na celu modernizację siłowni poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń ruchowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj.: biegacz podwójny, narciarz podwójny, twister pojedynczy). Projekt objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymał wsparcie z Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM w kwocie 10 384,00 zł.

Z ramienia LGD POJEZIERZE RAZEM w uroczystości otwarcia uczestniczył Dyrektor Biura LGD Dariusz Siubdzia.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Grantobiorcy realizacji przedsięwzięcia i życzy wszystkim osobom przyjemnego korzystania z urządzeń siłowni.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM