W dniu 5 czerwca br. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyła się Konferencja Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”, który administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem programu jest wspieranie inicjatyw służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Nike

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, które z sukcesem zrealizowały projekty w programie w poprzednich latach oraz osoby, które dopiero planują złożenie wniosku o wsparcie w tegorocznym konkursie.

Wydarzenie poprowadził Pan Arkadiusz Borysiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina (Partner Regionalny Programu RS), który na wstępnie omówił główne założenia i idee programu.

W kolejnej części konferencji przedstawiciele organizacji oraz przedstawiciele młodzieży, którzy uczestniczyli w programie „Równać Szanse” zaprezentowali inicjatywy jakie zrealizowali w ramach programu oraz podzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnieciami z przedsięwzięć: Pan Michał Walkiewicz i Pan Andrzej Podolak ze Stowarzyszenia „Żarek” z Drawska Pomorskiego oraz Zofia Zbożnik (uczestniczka programu), Pani Iwona Gajewska-Tranbowicz ze Stowarzyszenia Stacja Kultura z Bornego Sulinowa oraz Wiktoria Łozińska i Roland Schlamberger (uczestnicy program), a także Pani Agnieszka Hryniewicz z Biblioteki Publicznej gm. Biesiekierz wraz z Igorem Kowalczykiem i Tymoteuszem Hryniewiczem (uczestnicy programu).

Ponadto podczas konferencji Pan Paweł Walecki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przedstawił uczestnikom najważniejsze informacje na temat tego jak napisać wniosek w Programie „Równać Szanse”, a Pan Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina zapoznał obecnych z zagadnieniami „Funduszu Lokalnego”.

Po bloku wykładów nie zabrakło również dyskusji i licznych pytań. Organizatorzy zapewnili uczestnikom biorącym udział w konferencji smaczny catering.

Na koniec po podsumowaniu spotkania jeszcze raz podziękowano wszystkim uczestnikom za czynny udział, a szczególnie osobom, które zrealizował projekty w poprzednich latach i zechciały podzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniem z przyszłymi wnioskodawcami. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony uczestników.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za przygotowanie wydarzenia. Mamy nadzieje, że spotkanie było inspirujące i pomocne dla przyszłych wnioskodawców.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM