W dniu 08 maja br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szczecinku odbyło się szkolenie, w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja”. Szkolenie, w którym udział wzięli lokalni liderzy reprezentujący poszczególne sołectwa, prowadził Pan Piotr Jaśkiewicz - prezes Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Projekt pn. „Społeczna Rewitalizacja” realizowany jest od dnia 1 stycznia 2019 roku przez trzy podmioty tj. Fundację Nauka dla Środowiska, Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz 4C Centrum Ekonomii Społecznej spółkę z.o.o. W jego ramach planowane jest wsparcie skierowane dla 18 gmin, wśród których znalazła się Gmina Szczecinek (wiejska).

Podczas szkolenia omówiono następujący zakres tematyczny: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

Dla grupy liderów biorących udział w spotkaniu zapewniono catering. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony uczestników.

Regulamin projektu dostępny jest pod adresem: https://www.ndsfund.org/spoleczna-rewitalizacja-zmiana-regulaminu.html

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM