Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz w sprawie skorygowania omyłki w planie działania w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w następujących terminach:

• 17 kwietnia 2019 r., w godzinach od 1000 do 1400, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pok. 101

• 24 kwietnia 2019 r., w godzinach od 1000do 1400, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, sala 402

• 25 kwietnia 2019 r., w godzinach od 1700 do 1900, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, sala 402

Państwa uczestnictwo w przeprowadzanych konsultacjach będzie niezbędne w celu ubiegania się przez Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM o zwiększenie budżetu finansowego umożliwiającego realizację kolejnych operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM