W dniu 27.03.2019 r. w sali 309 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM i kolejni beneficjenci podpisali umowy, dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach projektu grantowego.

Umowa dotyczyła projektu grantowego nr 7/2018/G w ramach 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020, na operacje, których celem jest „Realizacja działań kształtujących postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie obszaru działania LGD POJEZIERZE RAZEM”. Całkowita kwota pomocy z umowy to: 125 415,00 zł.

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali Pan Paweł Mikołajewski - Prezes Stowarzyszenia i Pan Krzysztof Lis – Wiceprezes Stowarzyszenia.

Nasi kolejni Grantobiorcy biorący udział w projekcie to:

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie z zadaniem pt. ,,Bądź EKO". W ramach zadania zostanie: zorganizowany cykl wykładów, prezentacji, warsztatów terenowych i zajęć laboratoryjnych o tematyce ekologicznej. Przewidziano również: wyjazdy edukacyjne na farmę wiatrową, do elektrowni i do Zakładu Gospodarowania Odpadami, wycieczkę edukacyjną do oczyszczalni ścieków oraz organizację Ekologicznego Bożego Narodzenia.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 9 382,00 zł.

Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie współpracuje również w realizacji zadania pt. ,,Nauka, ekologia, przedsiębiorczość". W ramach zadania zostanie: zorganizowany piknik edukacyjny obejmujący prezentacje o przedsiębiorczości, ekologii, monitoringu stanu powietrza oraz prelekcję i seans w mobilnym planetarium.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 9 312, 00 zł.

Stowarzyszenie „Gmina z pomysłem” w Białym Borze realizuje operację pt. „Puchar Regionalny Nordic Walking. Biały Bór 2019”. W ramach zadania zostaną: zorganizowane regionalne zawody Nordic Walking w połączeniu z edukacją ekologiczną w oparciu o walory przyrodnicze i środowiskowe wytyczonej trasy.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych w Barwicach z zadaniem pt. „Flora i fauna do nas puka, przyjaciół pewnie szuka". W ramach zadania zostaną: zorganizowane warsztaty ekologiczne i plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej zakończone konkursem plastycznym o tematyce ekologicznej, a także zostanie zorganizowana akcja sprzątania miejscowości oraz wycieczki.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 10 856,00 zł.

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego realizująca operację pt. „W zgodzie z naturą - gospodarstwo ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji dzieci i młodzieży w trosce o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój”. W ramach zadania zostanie: zorganizowany cykl warsztatów ekologicznych w oparciu o funkcjonowanie ekologicznej farmy.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 43 114,00 zł.

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy w Gwdzie Małej z zadaniem pt. „NATURALNIe w Gminie Szczecinek". W ramach zadania zostanie: zorganizowany tydzień ekologiczny obejmujący warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, prowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych i parateatralnych, uzupełnione filmami i prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia poświęcone będą ekologii w codziennym życiu, w domu i w szkole. Przewidziano także: opracowanie broszur informacyjnych o walorach przyrodniczych Gminy Szczecinek oraz pikniku ekologicznego połączonego z akcją "sadzonka za odpady" oraz konkursami tematycznymi.
Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 37 751,00 zł.

Wszystkim beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM