W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie doszło do podpisania umowy przez LGD POJEZIERZE RAZEM na projekt grantowy nr 7/2018/G w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt: ,,Działania kształtujące postawy przedsiębiorcze, proekologiczne i innowacyjne na terenie działania LGD POJEZIERZE RAZEM’’.

Kwota pomocy z umowy: 125 415,00 zł.

Projekt obejmuje 6 zadań:

Zadanie pierwsze to operacja pt. ,,Bądź EKO’’ realizowana przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie – w ramach zadania zorganizowane zostaną: wykłady, prezentacje, warsztaty terenowe i zajęcia laboratoryjne o tematyce ekologicznej. Wyjazdy edukacyjne na farmę wiatrową, do elektrowni i do Zakładu Gospodarowania Odpadami. Wycieczka edukacyjna do oczyszczalni ścieków. Organizacja Ekologicznego Bożego Narodzenia.

Kwota pomocy wynosi 9 382,00 zł.

Zadanie drugie to operacja pt. ,,Nauka, ekologia, przedsiębiorczość’’ realizowana przez Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie, którego opiekunem jest Pani Zofia Szczepanowska z GRUPY NIEFORMALNEJ Kierownik grupy. W ramach zadania zorganizowane zostaną: piknik edukacyjny obejmujący prezentacje o przedsiębiorczości, ekologii, monitoringu stanu powietrza oraz prelekcję i seans w mobilnym planetarium.

Kwota pomocy wynosi 9 312,00 zł.

Zadanie trzecie to operacja pt. ,,Puchar Regionalny Nordic Walking Biały Bór 2019’’ realizowana przez Stowarzyszenie ''Gmina z pomysłem'' - W ramach zadania zorganizowane zostaną: regionalne zawody Nordic Walking w połączeniu z edukacją ekologiczną w oparciu o walory przyrodnicze i środowiskowe wytyczonej trasy.

Kwota pomocy wynosi 15 000,00 zł.

Zadanie czwarte to operacja pt. ,,Flora i fauna do nas puka, przyjaciół pewnie szuka’’ realizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych. W ramach zadania zorganizowane zostaną: warsztaty ekologiczne i plastyczno-techniczne o tematyce ekologicznej zakończone konkursem plastycznym o tematyce ekologicznej, organizacja akcji sprzątania miejscowości i wycieczki.

Kwota pomocy wynosi 10 856,00 zł.

Zadanie piąte to operacja pt. ,,W zgodzie z naturą – gospodarstwo ekologiczne w Juchowie miejscem edukacji i młodzieży w trosce o zdrowy styl życia i zrównoważony rozwój’’ realizowana przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. W ramach zadania zorganizowane zostaną: cykl warsztatów ekologicznych w oparciu o funkcjonowanie ekologicznej farmy.

Kwota pomocy wynosi 43 114,00 zł.

Zadanie szóste to operacja pt. ,,NATURALNIE w Gminie Szczecinek’’ realizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy - W ramach zadania zorganizowane zostaną: tydzień ekologiczny obejmujący warsztaty, opracowanie broszur informacyjnych oraz piknik ekologiczny połączony z akcją ,,sadzonka za odpady’’ oraz konkursami tematycznymi.

Kwota pomocy wynosi 37 751,00 zł.

Umowy ze strony LGD POJEZIERZE RAZEM parafowali Pan Paweł Mikołajewski – Prezes Stowarzyszenia oraz Pan Krzysztof Lis – Wiceprezes Stowarzyszenia.

W dniu dzisiejszym Pan Arkadiusz Czubaszek również podpisał umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej. Umowa dotyczy realizacji projektu pt.: ,,Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia firmy – Firma Usługowo – Budowlana’’. Celem operacji jak oznajmił beneficjent Pan Arkadiusz Czubaszek jest stworzenie nowego podmiotu działalności gospodarczej jakim będzie Firma Usługowo-Budowlana oraz stworzenie i utrzymanie miejsca pracy i samozatrudnienie.

Kwota pomocy to 50 000,00 zł.

Umowę parafowali ze strony Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek , a za beneficjenta Programu PROW na lata 2014-2020 Pan Arkadiusz Czubaszek z Wierzchowa.