W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji LSR (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM przeprowadzi warsztat refleksyjny.

Warsztat odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, sala 402 w godz. od 10:00 do 15:00.

W załączeniu program spotkania.