Szanowni Państwo, Beneficjenci Programu PROW na lata 2014-2020, Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, beneficjenci pomocy zobowiązani są do złożenia w siedzibie Samorządu Województwa Informacji monitorującej z realizacji biznes planu lub Informacji po realizacji operacji.

Informację sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Terminy składania ww. dokumentów regulują zapisy umowy o przyznaniu pomocy.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu Wydziału PROW UMWZ; nr telefonu osoby do kontaktu: (91) 31-29-337 lub Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku pod nr telefonu: (94) 37-292-63.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM