W miniony piątek, 28 września br. Darłowo gościło uczestników seminarium pn.: „Współpraca, dialog i profesjonalizm w rozwoju lokalnym”. Seminarium to zorganizowało, w ramach projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” ; Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Z ramienia LGD POJEZIERZE RAZEM w seminarium tym uczestniczył Dariusz Siubdzia, dyrektor Biura LGD.

Nike Air Max

Seminarium to było adresowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania regionu Polski północnej (z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego). Seminarium było poświęcone realizowanej przez LGD-y szeroko pojętej animacji lokalnej, w tym projektom wykorzystującym zasoby kulturowe, społeczne, geograficzne dla rozwoju lokalnego. W seminarium udział wzięli w charakterze panelistów osoby z różnych sektorów, realizujące ciekawe przedsięwzięcia kulturalne, gospodarcze oraz realizujące ideę wiosek tematycznych, wpływające na rozwój lokalny w istotny sposób. Podczas seminarium przewidziano również warsztaty dotyczące realizacji projektów współpracy, które stanowić będą propozycję dyskusji o napotykanych barierach jak również sposobach ich przezwyciężania. Spotkanie to było forma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy LGD-ami.

Poniżej w załączeniu: - zaproszenie i program seminarium.

Tekst i foto: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM