We wtorek 18 września w Starostwie Powiatowym w Szczecinku miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację inicjatyw w ramach Programu Działaj Lokalnie. Ze strony Stowarzyszenia umowy podpisali Prezes – Paweł Mikołajewski i Wiceprezes – Krzysztof Lis.

Air Jordan

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Trzy operacje na dofinansowanie których podpisane zostały umowy wyłonione zostały podczas uzupełniającego naboru wniosków, przeprowadzonego z uwagi na niepełne wykorzystanie puli dostępnej na dotacje podczas pierwotnie ogłoszonego naboru. Umowy podpisane 18 września opiewały na łączną kwotę 9730,00 zł.

Stowarzyszenie „Przyjaźń bez granic" otrzymało dofinansowanie w kwocie 4500,00 zł na realizację projektu pn. „Muzyka korzeni”. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów oraz prelekcji na temat tytułowej muzyki korzeni – muzyki pochodzenia, oraz historii okolicznych miejscowości. Projekt zwieńczy Festiwal, podczas którego swoją twórczość zaprezentują zaproszone zespoły ludowe.

Stowarzyszenie „Sobieski na 5-tkę” podpisało umowę na realizację projektu pn. „Zdrowy Ty!”. Wartość przyznanej pomocy to 2700,00 zł, które wykorzystane zostanie na przeprowadzenie trzech spotkań, podczas których odbędzie się projekcja tematycznego filmu, rodzinne rozgrywki w piłkarzyki i inne gry planszowe oraz zajęcia sportowe połączone z warsztatami produkcji domowych kosmetyków oraz zdrowej żywności.

Stowarzyszenie „Silnowo 2020” zostało wsparte kwotą 2530,00 zł na realizację projektu pn. „Magia Świąt - warsztaty tworzenia ozdób świątecznych i Jarmark Bożonarodzeniowy”. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy będą mogli poznać tajniki tworzenia dekoracji bożonarodzeniowych za pomocą różnych technik, m.in. decoupage, z wykorzystaniem gipsu, filcu czy papierowej wikliny.

Pierwsza część umów podpisana została 27 lipca. Wówczas środki w łącznej kwocie 20 078,33 zł na realizacje swoich pomysłów pozyskało pięć stowarzyszeń.

Pierwszym z nich jest Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie. Umowa opiewająca na kwotę 5425,00 zł dotyczy projektu „Człowiek pragnie wzbogacić swoje życie. – warsztaty”, w ramach której zreazliwowany zostanie cykl warsztatów artystycznych podczas których seniorzy oraz młodzież będą mieli możliwość poznania technik malarskich. Prace powstałe podczas spotkań można będzie podziwiać podczas wystawy wieńczącej inicjatywę.

Stowarzyszenie Nasza Gmina, podpisało umowę na realizację projektu „Wielkie szycie w małym Dalęcinie”. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów krawieckich, podczas których powstaną flagi dla wszystkich mieszkańców Dalęcina. Dzięki wsparciu w wysokości 2403,33 zł zakupiony zostanie sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych otrzymało dofinansowani w wysokości 5000,00 zł na realizację projektu: „Wyjdź z domu. Przeżyj. Poczuj. Wariacje - animacje". Projekt zakłada przeprowadzenie spotkań podczas których osoby dorosłe poznają tajniki animacji, które następnie wykorzystywać będą we wspólnej zabawie z dziećmi i młodzieżą.

Babski Klub Optymistek 40 + we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zrealizuje projekt „Zdrowy styl życia” zakładający przeprowadzenie piętnastu spotkań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia. W spotkaniach uczestniczyć będą goście posiadający wiedzę w omawianej tematyce, np. dietetyk, kucharz itp. Wartość przyznanej pomocy to 6000,00 zł.

Stowarzyszenie Kulturalne Folklor podpisało umowę o wartości 1250,00 zł na realizację projektu „Warsztaty muzyki ludowej”. Zgodnie z tytułem na projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów wokalno-instrumentalnych, podczas których seniorzy będą mieli możliwość przekazania swoich muzycznych wspomnień, które młodzież będzie miała okazję poznać i zachować od zapomnienia dzięki spisaniu na papier.

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zaplanowanych inicjatyw!

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM