W dniu 05 listopada 2015 r. w siedzibie LGD „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu, a wcześniej 26 października 2015 r. w siedzibie biura LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego miały miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Zachodniopomorskiej Sieci Leader skupionych w ramach działających na terenie Pomorza Zachodniego Lokalnych Grup Działania.

Tematyka spotkań poświęcona była nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie inicjatywy Leader wdrażanej poprzez instrument Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Podczas obrad omawiano w szczególności zagadnienia związane z procesem budowy i opracowywania dokumentu strategicznego dla poszczególnych Grup LGD, jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).

W tym zakresie zwrócono uwagę m.in. na takie zagadnienia tematyczne, jak:

1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;

2. Podział zadań pracowników biura LGD;

3. Procedury do: projektów grantowych, projektów własnych, projektów dla wnioskodawców indywidualnych;

4. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego, jakim jest Rada LGD;

5. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu od decyzji Rady LGD;

6. Sposób pomiaru jakości udzielanego doradztwa przez biuro LGD;

7. Zadania w zakresie animacji lokalnej i współpracy pomiędzy Grupami LGD, zarówno współpracy regionalnej, jak i międzynarodowej;

8. Regulaminy, w tym Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady LGD, Obrad Walnego Zebrania Członków czy Biura LGD;

9. Inne…

W spotkaniach tych z ramienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedziba w Szczecinku uczestniczyli: Joanna Grosicka Koordynator merytoryczny ds. LSR i Dariusz Siubdzia Dyrektor Biura LGD.

Należy zwrócić uwagę, że spotkania te cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród przedstawicieli LGD Pomorza Zachodniego. Są one merytoryczne, twórcze i służą wypracowaniu ujednoliconych standardów w zakresie dokumentacji związanej z prawidłowym wdrażaniem i realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie inicjatywy Leader na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto służą one pogłębieniu integracji i więzi interpersonalnych pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania, których na terenie Naszego Województwa w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 jest 13. Jest to doskonała baza oraz platforma wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy Grupami LGD Pomorza Zachodniego.

Tekst: Dariusz Siubdzia, LGD POJEZIERZE RAZEM Zdjęcia: Maciej Lorenc, LGD „Partnerstwo Drawy”