Do udziału w spotkaniu zapraszamy działających na terenie Powiatu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 19 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16.

W programie:

a) powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP): - prawa i obowiązki PRDPP; - tryb powołania członków PRDPP oraz organizacja i tryb działania.

b) projekt „Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

c) priorytetowe zadania współpracy w 2016 roku.

d) dyskusja.

Spotkanie ma na celu wspólne wypracowanie założeń dokumentów, które w 2016 r. będą wyznaczały kierunki współpracy Powiatu Szczecineckiego z przedstawicielami III sektora. Serdecznie zapraszamy

Wszelkich informacji udziela:
Małgorzata Kucharska-Kazirod
Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
tel. 94 372 92 50

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM