Szanowni Państwo, informujemy że 20 października 2017 r. (piątek) w sali posiedzeń Fundacji im. Stanisława Karłowskiego (Juchowo 54 A), o godzinie 8:30 odbędzie się posiedzenie organu decyzyjnego Stowarzyszenia - Rady LGD.

Porządek obrad Rady LGD w dniu 20-10-2017r.:

1. Otwarcie posiedzenia;

2. Spisanie listy obecności;

3. Stwierdzenie quorum obrad Rady LGD;

4. Wybory komisji skrutacyjnej;

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz stosownych deklaracji, a także oświadczeń o poufności i bezstronności;

6. Powołanie co najmniej 6 osobowych zespołów do oceny wniosków;

7. Rozpatrzenie wniosków złożonych w konkursach:

   I) nr 3/2017, który dotyczył zakresu tematycznego: podejmowanie/zakładanie działalności gospodarczej;

   II) nr 4/2017, który dotyczył zakresu tematycznego: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

   III) 5/2017, który dotyczył zakresu tematycznego: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki.

8. Ocena ww. wniosków;

9. Zliczenie punktów;

10. Utworzenie list rankingowych;

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych;

12. Wolne wnioski;

13. Zapytania członków Rady LGD;

14. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM