Do 31 stycznia 2024 r. koła gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej, muszą rozliczyć się z wydatków.

Czas na złożenie sprawozdań z zakupów, które w ramach dofinansowania działalności statutowej poczyniły w poprzednim roku koła gospodyń wiejskich, mija 31 stycznia 2024 r.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-kgw-pora-na-sprawozdania