14 listopada 2023 r. podpisana została kolejna umowa na realizację operacji wybranej w ramach konkursu 1/2023 dotyczącego zakresu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Wnioskodawcą jest Gmina Barwice, tytuł projektu: „Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej”.

Wartość projektu to 99 998,58 zł, kwota wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 62 992,00 zł.