Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM informuje, że dnia 1 czerwca o godz. 10:00 rusza nabór w Programie Społecznik na Ratunek.

W ramach naboru zostaną rozdysponowane środki, które mają pomóc zachodniopomorskim organizacjom pozarządowym w walce z COVID-19. Organizacje mają szansę na pozyskanie minimum 67 dotacji w wysokości od 1 000 do 4 000 zł. Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł., a kwota zostanie rozdysponowana po równo z podziałem na 5 subregionów.

O mikrodotacje mogą starać się zachodniopomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące naboru są dostępne na stronie Operatora oraz stronie wzp.pl .

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.