Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku w porozumieniu z Fundacją Nauka dla Środowiska z Koszalina, mając na uwadze zaistniałe zagrożenie spowodowane pandemią Koronawirusa w Polsce oraz ciągłą potrzebę przeciwdziałania jej negatywnym skutkom ma do przekazania maseczki ochronne oraz rękawiczki nitrylowe.

W pierwszej kolejności będą one przekazywane na ręce osób bezpośrednio związanych z niesieniem pomocy, m. in. służbom medycznym , jednostkom straży pożarnej, policji, straży miejskiej oraz urzędnikom.

W tym szczególnie ciężkim czasie życzymy Państwu zdrowia i spokoju. LGD POJEIZERZE RAZEM