W sobotę, dnia 07 września br. w Barzkowicach miała miejsce konferencja pt.: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Konferencja ta odbyła się w ramach tegorocznych Targów „Agro-Pomerania“ w Barzkowicach. Wydarzenie to zorganizowało Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Greifswaldzie w kooperacji z niemiecką Lokalną Grupą Działania „Vorpommersche Küste”.

adidas yeezy boost 350 v2 zebra

Konferencja ta służyła w głównej mierze polsko-niemiecką wymianie doświadczeń, nawiązaniu znajomości oraz wymianie poglądów na temat stanu wdrażania Ledeara na terenach objetych działaniem LGD-ów oraz zaprezentowaniu ciekawych projektów i operacji zrealizowanych w ramach Programu LEADER. W przedmiotowej Konferencji licznie udział wzięły Lokalne Grupy Działania z terenu Pomorza Zachodniego, przedstawiciele LGD z Niemiec, a także reprezentanci LGD-ów ze Szwecji czy z Włoch. Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM ze Szczecinka była reprezentowana przez Dariusza Siubdzia dyrektora Biura LGD.

Konferencję tę zorganizowano z myślą o wsparciu oraz zacieśnieniu współpracy między Lokalnymi Grupami Działania uczestniczącymi w niej, a tym samym powstaniu wartości dodanej w postaci wspólnych w przyszłości transgranicznych projektów oraz zbudowaniu pomorskiej, ponadregionalnej tożsamości. Motywem przewodnim jest przy tym wspólny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenach objętych działaniem LGD-ów, a w szczególności:
- wykorzystanie energii odnawialnej na obszarach wiejskich
- stworzenie infrastruktury mobilności niskoemisyjnej (elektryczne rowery, skutery, hulajnogi).

Referentami podczas wydarzenia były osoby związane z europejskim programem LEADER. Przedstawili one aktualnie ważne tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz możliwości współpracy. W programie Konferencji znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:

1. Wykorzystanie OZE na obszarach wiejskich na podstawie dobrych praktyk partnerów z Niemiec;

2. Wspólna tożsamość regionalna, jako podstawa dobrych praktyk realizowanych przez Lokalne Grupy Działania;

3. Typowo pomorskie - region latarni morskich na rzecz zrównoważonego;

4. Projekt: „elektromobile Ferienstraße” (Niskoemisyjna mobilność na lądzie i na wodzie).

Czy wspólną marką Pomorza wskazującą silną tożsamość i więzi lokalnych społeczności wypracuje projekt „Arka Pomorza” – czas pokaże…?

Zwieńczeniem Konferencji były rozmowy bilateralne, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz wspólne zwiedzanie targów rolnych Agro Pomerania 2019 w Barzkowicach.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Siubdzia