26 stycznia w auli I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku odbyło się doroczne spotkanie starosty Krzysztofa Lisa z przedstawicielami organizacji non profit.

Jak co roku starosta zaprosił przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, podczas którego podziękował za to wszystko co wydarzyło się w minionym roku oraz wyraził nadzieję na równie owocną współpracę w latach kolejnych. Podczas spotkania wręczone zostały również podziękowania za współpracę z samorządem powiatowym w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. W zaszczytnym gronie wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, w imieniu którego podziękowanie z rąk starosty odebrali prezes Paweł Mikołajewski oraz dyrektor biura Dariusz Siubdzia.

W imieniu całego zarządu, członków oraz pracowników naszej grupy serdecznie dziękujemy.