Na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim, kierowany przez społeczność, przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro. To środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

>  Czytaj więcej...