13-14 grudnia 2023 r. Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował konferencję wraz z elementami warsztatów pt. „Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014 – 2020, realizacja okresu przejściowego 21-23 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku”.

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Zachodniopomorskiego zapoznani zostali z zagadnieniami z zakresu m.in. podsumowania PROW 14-20 i omówienia najbliższych prac dot. PS WPR 23-27, schematu wdrażania EFS+ w ramach RLKS oraz wdrażania RLKS w formule wielofunduszowej.