W dniu 30 czerwca br. o godzinie 1400 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali z beneficjentami umowy dotyczące przyznanych środków finansowych w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2021.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie na terenie gmin: Barwice, Grzmiąca, Borne Sulinowo, Szczecinek oraz na terenie miasta Szczecinek.

W ramach konkursu złożonych zostało dziewięć wniosków, wszystkie z nich zostały uznane za poprawne pod względem formalnym i zostały przedłożone do oceny Lokalnej Komisji Grantowej.

W wyniku prac Lokalnej Komisji Grantowej do dofinansowania wybranych zostało siedem projektów. Minimalny budżet przeznaczony na dotacje to 29700 zł, jednak dzięki wsparciu sponsorów: Samorządów Gminnych (gm. Wiejska Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca), oraz Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie udało nam się zwiększyć kwotę i ostateczna pula przyznanych środków opiewa na kwotę: 32 200,00 zł.

Poniżej znajdą Państwo tabelaryczne zestawienie projektów jakie otrzymały wsparcie:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota

1.

Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy

Lider społeczności lokalnej Gminy Szczecinek

4400,00 zł

2.

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego

Akademia lidera

6000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych

"Objazdowe kino dywanowe" 

6000,00 zł

4.

Stowarzyszenie WSPÓLNIE

Przed świetlicą fajnie jest tworzymy miejsce integracji i spotkań!

6000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Be Happy

Tanecznym krokiem Vol.2 - Międzypokoleniowa integracja           

3800,00 zł

6.

Ludowy Klub Sportowy Orzeł Łubowo

Memoriał Leszka Kapuścińskiego          

2000,00 zł

7.

Wnioskodawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie;

Realizator: Babski Klub Optymistek 40+.

Kobiece zajęcia relaksacyjne 

4000,00 zł

 

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM dokumenty parafowali Pan Paweł Mikołajewski - Prezes i Pan Ryszard Jasionas - Sekretarz.

Serdecznie gratulujemy Beneficjentom i życzymy powodzenia w realizacji projektów! Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM