Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w dniu 27.07.2018 r. podpisało pięć umów na łączną kwotę 20 078 zł w ramach programu Działaj Lokalnie.

Umowy na swoje projekty podpisały organizacje: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych z gminy Barwice, Stowarzyszenie Nasza Gmina z gminy Szczecinek oraz trzy organizacje działające na terenie gminy Borne Sulinowo: Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Kulturalne Folklor oraz grupa nieformalna Babski Klub Optymistek 40+ pod opieką Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Prezes Stowarzyszenia Paweł Mikołajewski oraz Wiceprezes Krzysztof Lis gratulowali beneficjentom oryginalnych pomysłów oraz dziękowali sponsorom: Samorządom Gminnym (gm. Wiejska Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice), Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Fundacji im. Stanisława Karłowskiego.

Po podpisaniu umów przedstawiciele organizacji uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zapisów umowy oraz prawidłowej jej realizacji.

Łączna kwota zaplanowana do przeznaczenia na realizację projektów grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie to minimum 29 700 zł. Do 21 sierpnia trwa nabór uzupełniający do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z tego wydarzenia możecie Państwo obejrzeć w naszej Galerii.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodkiem Działaj Lokalnie na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM