Drukuj
Kategoria: Archiwum aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w związku z podniesieniem wskaźników oraz wprowadzeniem zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących budżetu.

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu zgłoszone podczas konsultacji uwagi oraz wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w biurze LGD POJEZIERZE RAZEM w budynku Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, w dniach 07.10.-15.10.2019 r. pokój 101 w godzinach pracy biura.

Każda uwaga oraz wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM