Drukuj
Kategoria: Archiwum aktualności

W dniu 05 sierpnia br. o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w sali 309 przedstawiciele Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM podpisali kolejne umowy z Granotobiorcami.

Umowa ta dotyczyła projektu grantowego nr 3/2018/G w ramach 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt.: „Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. Kwota pomocy z umowy: 87 423,00 zł.

Ze strony Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM umowy parafowali Pan Paweł Mikołajewski – Prezes Stowarzyszenia i Pan Ryszard Jasionas – Sekretarz Stowarzyszenia.

Nasi Grantobiorcy biorący udział w projekcie to:

1. Stowarzyszenie Partnerstwo Gwdy z zadaniem pn. Na szlaku dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty pieczenia chleba Gwdowskiego w siedzibie Stowarzyszenia. Festiwal chleba i produktów regionalnych na działce numer 250 w Gwdzie Małej.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty z wypieku chleba gwdowskiego wpisanego na listę dziedzictwa kulinarnego oraz zorganizowany festiwal chleba i produktów regionalnych. Operacja ma na celu przekazanie tradycji pieczenia chleba młodemu pokoleniu oraz promocji zdrowego stylu życia poprzez zdrową, organiczną żywność przygotowaną na bazie surowców naturalnych wytwarzanych na wsi. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 6 800,00 zł

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu IID, która realizuje zadanie pn. Organizacja konferencji naukowej pn. „Śladami przeszłości” oraz wystawy w miejscowości Borne Sulinowo.
W ramach zadania zorganizowana zostanie konferencja, której celem będzie poznanie nieznanych faktów historycznych i kulturowych, jako elementów tożsamości i lokalnego dziedzictwa. Wygłoszone na konferencji referaty zostaną zebrane i opublikowane. Uzupełnieniem konferencji będzie wystawa przygotowana przez uczniów szkół z Bornego Sulinowa oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bornego Sulinowa, na której zostaną zaprezentowane materiały archiwalne: dokumenty, zapiski i zdjęcia. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 225,00 zł.

3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gwdzie Wielkiej wykonuje operację pn. Restauracja ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła parafialnego w Gwdzie Wielkiej wraz z tablicą informacyjną o wartości historycznej obiektu.
Celem zadania będzie poddanie pracom restauratorskim wewnętrznych ścian kościoła, które wykona uprawniona do tego firma. Przeprowadzone prace renowacyjne przywrócą estetyczny wygląd wnętrza kościoła i pozwolą bardziej wyeksponować polichromię na drewnianych elementach wyposażenia świątyni. Ponadto w kościele zostanie zamontowana tablica historyczna, na której zamieszczony zostanie opis dziejów miejscowości. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 15 000,00 zł

4. Gmina Barwice z zadaniem pn. „Renowacja miejsca tradycji w Piaskach”.
Operacja zakłada renowacje miejsca tradycji w Piaskach. Jest to cokół poległych w I wojnie światowej żołnierzy (mieszkańców miejscowości). Planowana do zrealizowania operacja służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej która wielokrotnie sygnalizowała konieczność zadbania o miejsce pamięci. Sprawę tę podnoszono m.in. podczas spotkań z Burmistrzem oraz z Sołtysem. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 14 800,00 zł.

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” z siedzibą w Szczecinku z zadaniem pn. Promocja obszaru LSR poprzez oznakowanie jezior: Komorze, Pile i Wierzchowo przy pomocy tablic z mapami batymetrycznymi 3D.
Planowana do realizacji operacja zakłada oznakowanie trzech jezior obszaru LGD – jeziora Wierzchowo, jeziora Pile i jeziora Komorze, przy czym dla jezior Wierzchowo i Pile z uwagi na ich wielkość tablice zostaną posadowione w dwóch różnych lokalizacjach. Tablice będą zawierały m.in. ogólne informacje o jeziorze, jego linii brzegowej, głębokości oraz ukształtowaniu dna w wizualizacji 3D. Posadowienie opisywanych tablic wpłynie pozytywnie na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, ale również na zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru poprzez promowanie i reklamowanie jezior, które na pewno takie dziedzictwo stanowią. Są one też jednocześnie swoistym produktem lokalnym jako część obszaru Pojezierza Drawskiego i będą przez realizację operacji jako ten produkt promowane. Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 10 700,00 zł.

Dwie umowy zostaną podpisane w późniejszym terminie.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM