Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących budżetu.

Air Jordan XI 11 High

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, dnia 10 lipca 2019 r. sala 409 w godzinach pracy biura.

Każda uwaga oraz wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM