Drukuj
Kategoria: Archiwum aktualności

W dniu 25 czerwca (wtorek) br. odbyło się Walne Zebranie Członków Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego, zorganizowane w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego przy ulicy Mieszka I 16 w Świdwinie.

Porządek obrad WZC Federacji obejmował m.in.: podjęcie uchwały przy przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Federaci LGD Pomorza Zachodniego za 2018 r., podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2018 r., podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2018 r. przekazania zysku netto na 2019 r. oraz przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Federacji LGD Pomorza Zachodniego za 2018 r.

Ponadto w sprawach różnych omówiono takie zagadnienia jak:

a) Informacja o naborach z WZP w PROW i PO Rybactwo i Morze”,

b) Sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej czerwiec 2019,

c) Sprawozdanie z wyborów do Polskiej Sieci LGD,

d) Podsumowanie wyjazdu studyjnego organizowanego przez Federacje w ramach KSOW – Leaderfest 2019.

e) Informacja dotycząca kolejnych projektów w ramach KSOW 2019.

Z ramienia Lokalnej Grupy Działania POJEZIERZE RAZEM w obradach uczestniczył Dyrektor Biura – Dariusz Siubdzia.

Obrady przebiegały w atmosferze merytorycznej debaty poświęconej trosce o stan i prawidłowość wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na obszarach objętych działaniem Lokalnych Grup Działania na terenie Pomorza Zachodniego.

Tekst: Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM