Drukuj
Kategoria: Archiwum aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku zaprasza przedstawicieli powołanych Zespołów Roboczych, tj. Zespołu ds. opracowania LSR, Zespołu ds. opracowania kryteriów i Regulaminu Rady LGD oraz członków Rady LGD na połączone, wspólne spotkanie robocze, które odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 rok (wtorek), o godzinie 11,00 w sali numer 202 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przy ulicy 28-go Lutego 16 (78-400 Szczecinek).

W programie spotkania przewidziano m.in. omówienie zagadnień i tematów związanych z procesem tworzenia i opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020 w zakresie wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy Leader, jak:

1. Projekty indywidualne wnioskodawców, projekty grantowe, projekty własne;

2. Procedury do: projektów grantowych, projektów własnych, projektów dla wnioskodawców indywidualnych;

3. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego, jakim jest Rada LGD;

4. Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu od decyzji Rady LGD;

5. Projekty współpracy pomiędzy LGD-ami: regionalnej i międzynarodowej;

6. Regulamin Rady LGD i Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków;

7. Inne…

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM