Drukuj

Szanowni Państwo, 28 października zakończyły się dwa nabory wniosków: 1/2020 dotyczący zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (…) przez rozwijanie działalności gospodarczej oraz 2/2020 dotyczący zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (…) przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

W ramach naboru 1/2020, którego alokacja wynosi 186 142,23 EURO złożonych zostało 9 wniosków. W ramach naboru 2/2020, którego alokacja wynosi 101 812,05 EURO złożonych zostało 11 wniosków.

Ostateczne informacje dot. oceny wraz z listami rankingowymi zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru operacji do dofinansowania.

BIURO LGD POJEZIERZE RAZEM