Drukuj

W dniach 15 i 22 maja br. podpisano kolejne umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW na lata 2014-2020”.

Pierwszym beneficjentem jest Pan Marek Anciar z Jelenia, Gmina Borne Sulinowo. Podpisana umowa w ramach konkursu 4/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez przebudowę byłej hydroforni na obiekt turystyczny oraz zwiększenie zatrudnienia”. W ramach przedsięwzięcia powstanie obiekt usytuowany w pobliżu ośrodka Jeleń, nad samą linią brzegową jeziora Sarcze, składający się z czterech apartamentów z dostępem do wielu atrakcji m. in. placu zabaw, siłowni, miejsca na ognisko, tarasu. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 197 852,00 złotych.

Drugim beneficjentem jest Pan Andrzej Łyszcz z Barwic. Podpisana umowa w ramach konkursu 3/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. „Utworzenie działalności gospodarczej – An-Dor Andrzej Łyszcz.”. Przedsięwzięcie zakłada budowę i wyposażenie warsztatu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą drzwi industrialne typu loft. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000,00 złotych.

Trzecim beneficjentem jest Pani Angelika Jakubiak z miejscowości Grabiążek, Gmina Barwice. Podpisana umowa w ramach konkursu 3/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. ”Utworzenie działalności gospodarczej – Usługi ogrodnicze „JULIA”. W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie działalność w zakresie usług ogrodniczych polegających głównie na porządkowaniu, konserwacji i kompleksowej pielęgnacji ogrodów. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000,00 złotych.

Kolejnym beneficjentem jest Pan Łukasz Chrzanowski z Międzylesia, Gmina Borne Sulinowo. Podpisana umowa w ramach konkursu 3/2019, którego zakres tematyczny obejmuje „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odnosi się do projektu pt. ”Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego”. W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie kompleksowa działalność w zakresie usług wypożyczania sprzętu sportowo-rekreacyjnego, który umożliwi turystom poznanie bogactwa przyrodniczo-krajobrazowego Gminy Borne Sulinowo. Otrzymana kwota pomocy w ramach LGD wynosi: 50 000,00 złotych.

LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w realizacji projektów.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM