Drukuj

Wczoraj, dnia 22 października 2019 roku (wtorek), w siedzibie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie miało miejsce szkolenie dla lokalnych liderów w zakresie planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych opartych na dziedzictwie lokalnym i zasobach endogenicznych.

NUESTRAS MARCAS

Szkolenie to zostało przeprowadzone w ramach projektu „Radacz, studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca” współfinansowanego ze środków LGD POJEZIERZE RAZEM, w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyli m.in.: Jolanta Jętkowska i Arkadiusz Malarski reprezentujący Fundację im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie, Joanna Chwiałkowska-Mikrut przedstawiciel Urzędu Miejskiego Bornego Sulinowa oraz Andrzej Smoliński z Kooperatywa Łaźnia ze Szczecina. LGD POJEZIERZE RAZEM reprezentował Dariusz Siubdzia.

„Projekt Wiejski w Juchowie – rewitalizacja obszarów wiejskich w praktyce” to temat przewodni szkolenia. Dzięki zrealizowanym w ciągu ostatnich lat działaniom Projektu Wiejskiego Fundacja jest właściwym podmiotem do prowadzenia tego typu szkoleń.

W ramach zrealizowanego projektu z powodzeniem przeprowadzono szereg inicjatyw z zakresu rewitalizacji przestrzennej oraz społecznej co spowodowało, że jest to Partner rzetelny i wiarygodny. Przedmiotowe szkolenie było adresowane przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu szczecineckiego, osób działających aktywnie w lokalnych społecznościach, które planują w przyszłości realizować projekty rewitalizacyjne w swoich miejscowościach.

Podczas szkolenia uczestnikom przedstawiono m.in.: dorobek Projektu Wiejskiego w Juchowie, przeprowadzono zajęcia w terenie związane z rewitalizacją przestrzenną obszarów popegeerowskich na przykładzie Juchowa i Radacza oraz zwrócono uwagę na istnienie, rozwój i funkcjonowanie wiosek tematycznych, jako skutecznego przykładu działań rewitalizacyjnych w Polsce. Ponadto omówiono problematykę obszarów wiejskich z terenu powiatu szczecineckiego na przykładzie Bornego Sulinowa, jak i potencjalne możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych.

Panel dyskusyjny oraz podsumowanie przez Organizatora zakończyło szkolenie.