Drukuj

W ramach ogłoszonych konkursów 3/20194/2019 i 5/2019, do których nabór trwał od 11 września do 26 września 2019 r. złożono:
Konkurs nr 3/2019- podejmowanie działalności gospodarczej; alokacja 250 000,00 zł, złożono 8 wniosków, do udzielenia wsparcia wybrano 5 wniosków;
Konkurs nr 4/2019- rozwijanie działalności gospodarczej; alokacja 703 729,00 zł, złożono 6 wniosków, wszystkie wnioski zostały wybrane do udzielenia wsparcia;
Konkurs nr 5/2019- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; alokacja 243 534,49 zł; złożono 3 wnioski, które zostały wybrane do udzielenia wsparcia.

Nike Air Force