Drukuj

Termin składania wniosków: 27.10.2020r. – 12.11.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR Konkurs 3-2020.doc 230 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP 3z 19.2 .pdf 1.18 MB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z.xlsx 280 KB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.pdf 805 KB
02. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx 150 KB
03. Instrukcja Wypelniania WoPP_19_2_I_3z.pdf 1.34 MB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.docx 105 KB
04. Biznesplan BP_19_2_I_3z.pdf 855 KB
04. BP_19_2_I_3z_TabFinans_20171016.xlsx 27.9 KB
05. Informacje pomocnicze przy wypelnianiu biznesplanu BP_19_2_I_3z.pdf 1.03 MB
06. Umowa_19_2_I_7z.pdf 866 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_zestawienie rzeczowo-finansowe.pdf 209 KB
06. Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_wykaz dzialek.pdf 180 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.pdf 491 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.xlsx 131 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 380 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx 43.3 KB
08. Instrukcja wypelniania Wniosku o platnosc IW_WoP_19_2_I_4z.pdf 1.42 MB
09. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP.xlsx 26.5 KB
09. SRBP Informacje pomocnicze przy wypelnianiu sprawozdania_WoP_19_2_I_P_SRBP.pdf 410 KB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 472 KB
10. OswWielkPrzedsieb_19_2_I.xlsx 53.4 KB
10. Zasady Wypelniania_OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 1.21 MB
11. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 366 KB
12. Karta opisu operacji.doc 335 KB
13. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 53.1 KB
13. Wzor protestu.doc 337 KB
14. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 338 KB
15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
16. Podanie o wycofanie wniosku.doc 45.5 KB
17. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.10 MB
18. Lista rankingowa operacji.pdf 1.39 MB
19. Lista operacji zgodnych.pdf 1.08 MB
20. Protokol.pdf 7.59 MB